Föreläsningar

Den bortglömda hunden

En föreläsning om hundens egna språk och deras sociala samlevnad.

Problemhundar, finns de?

Om filosofin bakom ledarskap 2.0 och de fantastiska resultat man kan få med hjälp av denna insikt. Det finns så många felaktiga uppfattningar om det laddade ordet ledarskap, Magnus ger sin unika inblick i hur en flockledare beteer sig inom en hundflock.

Att hjälpa är en gåva.

Magnus berättar om sitt ideella arbete med gatu- och shelter hundar. Magnus åker till olika shelters för att utbilda personal, veterinärer och volontärer i praktisk hund- och flockhantering. Överallt där han har varit har de anställda häpnats över hans förmåga att förstå och hantera hundar enskilt men kanske framförallt i flock.