Föreläsningar

 

Problemhundar, finns de?

Med nästan 15 års erfarenhet av att hantera utmanande hundsituationer, inklusive många fall där andra ”proffs” har övervägt att avliva hundarna, delar Magnus Hansson sin syn på orsakerna bakom beteendeproblem hos hundar. Han betonar också hur vi med relativt enkla medel kan förebygga uppkomsten av sådana problem och utforskar människans roll i sammanhanget.

Denna presentation kombineras även med en praktisk workshop där deltagarna får se hur Magnus tillämpar sina metoder i verkligheten. Workshopen inkluderar två hundar med olika beteendeproblem, där hundarna är helt obekanta för Magnus. Under sessionen förklarar han konceptet JoinUp FollowUp samtidigt som åskådarna får en inblick i olika steg och signaler som han letar efter.

ATT HJÄLPA ÄR EN GÅVA.

Magnus berättar om sitt ideella arbete med gatu- och shelter hundar. Magnus åker till olika shelters för att utbilda personal, veterinärer och volontärer i praktisk hund- och flockhantering. Överallt där han har varit har de anställda häpnats över hans förmåga att förstå och hantera hundar enskilt men kanske framförallt i flock.