Filosofi

Filosofin är väldigt simpel: Hunden kan om människan gör rätt.

Min filosofi baserar sig på flera tusentals timmar att studera hundflockar. Här hamnar i första hand deras konflikthantering, deras språk och deras sociala samlevnad. För om vi människor lär oss att först förstå dessa saker så kan vi så småningom lära oss att kommunicera på ett för hunden naturligt sätt. Min läromästare är min äldsta tik Freja. Att se henne styra flocken med en otrolig självsäkerhet har lärt mig så mycket. Att studera vad hon accepterar och vad hon dämpar eller korrigerar har gett mig en verktygslåda som alla hundar både verkar förstå, acceptera och följa. Att se henne i sin kärnflock har även gett mig en underbar inblick i hur kärleken mellan föräldrar och avkommor bara växer och växer ur detta livslånga band. Jag blir lika rörd varje gång jag ser Freja och Storm interagerar med varandra. Två tydliga roller inom flocken men ändå så olika.

Konceptet Join Up Follow Up.

Efter ha sett Monty Roberts live under en Sverige vistelse så blev jag helt tagen av has möjlighet att knyta kontakt med olika hästar med samma tillvägagångssätt. Detta blev början på något års tänkande och testande. Efter ett tag hittade jag formen för ett sätt som fungerar på alla hundar, oavsett individuella egenskaper.

Energi och kroppsspråk

Två grundpelare i att lära sig hundens kommunikation. Kroppsspråk förstår de flesta ganska snart när man böjar förklara det. Här är spänningar något vi måste bli otroligt medvetna om. Har vi omedvetet spänningar i oss så kommer det trigga ett felbeteende hos många djur, inklusive hunden. Energier är lite svårare att förklara då det kräver en god grundkunskap om både sig själv och hundens kroppsspråk. Simpelt förklarat betyder energier – närvaro – vad och hur du är i varje ögonblick. För att få grundläggande kunskaper om först sin egen energi så rekommenderar jag alltid meditation. Denna på pappret enkla uppgift kommer upplevas svår men belöningen är ett ökat välbefinnande och en bättre medvetenhet.